Chúng tôi sản xuất trực tiếp và cung cấp dịch vụ cho thuê các sản phẩm đồ chơi dành cho teambuilding và các sản phẩm sự kiện khác trên toàn quốc.