1. Bảng báo giá đồ chơi sự kiện

 • Tên đồ chơi

 • Ống hơi
 • Thuyền chuối
 • Núi hơi
 • Đĩa bay hơi
 • Cầu trượt hơi
 • Nệm hơi
 • Đôi hia khổng lồ
 • Banh hơi, bóng hơi
 • Bánh xe hơi tròn
 • Bánh xe hơi vuông
 • Bóng đụng hơi
 • Đấu gậy đối kháng
 • Phao hơi sân bóng
 • Sân bóng chuyền hơi
 • Thú nhún hơi
 • Vượt chướng ngại vật
 • Áo sumo
 • Loại
 • 3 – 4 – 5 mét, hàn kín hơi
 • 3 – 5 – 7 chỗ ngồi
 • Trên cạn hoặc dưới nước
 • 2 – 2.5 – 3 mét
 • 2 – 3 – 4 – 5 mét
 • Chữ nhật hoặc tròn
 • Từ 1 lỗ – 6 lỗ
 • 2 – 2.5 – 3 mét
 • 2 – 3.3 mét
 • 2 mét
 • 1 mét
 • 2 – 2.5 – 3.3mét
 • 5 x 10, 6 x 12, 7 x 14 mét
 • 5 x10, 6 x 12, 7 x 14 mét
 • 3 – 5 -7 – 10 người chơi
 • 4 x 8, 5 x 10 mét
 • Đường kính 0.8 – 1 mét
 • Xuất sứ
 • Viêt Nam
 • Việt Nam hoặc Nhập Khẩu
 • Việt Nam hoặc Nhập khẩu
 • Việt nam
 • Việt Nam
 • Việt Nam
 • Việt Nam
 • Việt Nam
 • Việt Nam
 • Việt Nam
 • Nhập khẩu
 • Việt Nam
 • Việt Nam
 • Việt Nam
 • Việt Nam
 • Việt Nam
 • Việt Nam
 • Giá từ
 • Liên hệ
 • Liên hệ
 • Liên hệ
 • Liên hệ
 • Liên hệ
 • Liên hệ
 • Liên hệ
 • Liên hệ
 • Liên hệ
 • Liên hệ
 • Liên hệ
 • Liên hệ
 • Liên hệ
 • Liên hệ
 • Liên hệ
 • Liên hệ
 • Liên hệ
 • Thời gian giao hàng
 • 1 – 2 ngày
 • 2 – 15 ngày
 • 3 – 5 ngày
 • 3 – 5 ngày
 • 3 – 5 ngày
 • 3 – 5 ngày
 • 3 – 5 ngày
 • 3 – 5 ngày
 • 3 – 5 ngày
 • 3 – 5 ngày
 • 3 – 5 ngày
 • 3 – 5 ngày
 • 3 – 5 ngày
 • 3 – 5 ngày
 • 3 – 5 ngày
 • 3 – 5 ngày
 • 3 – 5 ngày

2. Bảng báo giá dù sự kiện, dù che sân trường

 • Đường kính
 • 10m
 • 12m
 • 15m
 • 16m
 • 18m
 • 20m
 • 22m
 • 24m
 • 25m
 • 26m
 • 28m
 • 30m
 • Diện tích
 • 78.5
 • 113
 • 176
 • 201
 • 254
 • 314
 • 380
 • 452
 • 490
 • 530
 • 615
 • 706
 • Vải 210D
 • 1.700.000
 • 2.200.000
 • 3.000.000
 • 3.400.000
 • 3.800.000
 • 4.300.000
 • 5.300.000
 • 6.300.000
 • 6.600.000
 • 6.900.000
 • 8.300.000
 • 9.300.000
 • Vải 420D
 • 2.200.000
 • 2.900.000
 • 4.000.000
 • 4.300.000
 • 5.100.000
 • 6.000.000
 • 7.400.000
 • 8.800.000
 • 9.500.000
 • 10.100.000
 • 11.500.000
 • 13.400.000
 • Vải 420D Uli
 • 2.500.000
 • 3.300.000
 • 4.500.000
 • 5.500.000
 • 6.000.000
 • 7.000.000
 • 8.500.000
 • 10.200.000
 • 11.000.000
 • 12.300.000
 • 13.300.000
 • 15.300.000

3. Bảng báo giá rối hơi

 • Rối 1 chân
 • 850.000
 • Rối hơi 2 chân
 • 1.500.000
 • Rối hơi chỉ đường
 • 850.000
 • Máy thổi
 • 1.500.000
 • Thời gian xuất hàng
 • 1-3 ngày

4. Bảng báo giá ô lệch tâm

 • Ô, dù lệch tâm
 • Lệch tâm vuông
 • Lệch tâm tròn
 • Chính tâm tròn
 • Chính tâm tròn 2 tầng
 • Kích thước
 • 2.5 * 2.5 m
 • 3 m
 • 3 m
 • 3 m
 • Chiều cao
 • 2.6 m
 • 2.6 m
 • 2.6 m
 • 2.6 m
 • Giá từ
 • 1.500.000
 • 1.600.000
 • 1.000.000
 • 1.300.000
 • Đế đá
 • 450.000
 • 450.000
 • 450.000
 • 450.000

5. Bảng báo giá nhà hơi trượt nước

 • Chiều rộng
 • 4 m
 • 4 m
 • 4 m
 • 5 m
 • 5 m
 • 5 m
 • 6 m
 • Chiều dài
 • 6 m
 • 7 m
 • 8 m
 • 8 m
 • 9 m
 • 10 m
 • 12 m
 • Chiều cao
 • 4 – 6 m
 • 4 – 6 m
 • 4 – 6 m
 • 5 – 7 m
 • 5 – 7 m
 • 5 – 7 m
 • 6 – 8 m
 • Giá
 • Liên hệ
 • Liên hệ
 • Liên hệ
 • Liên hệ
 • Liên hệ
 • Liên hệ
 • Liên hệ
 • Phụ kiện
 • Bạt lót, bạt tự vá, keo
 • Bạt lót, bạt tự vá, keo
 • Bạt lót, bạt tự vá, keo
 • Bạt lót, bạt tự vá, keo
 • Bạt lót, bạt tự vá, keo
 • Bạt lót, bạt tự vá, keo
 • Bạt lót, bạt tự vá, keo

6. Bảng báo giá nhà lều

 • Chiều rộng
 • 3 m
 • 3 m
 • 3 m
 • Chiều dài
 • 3 m
 • 4.5 m
 • 6 m
 • Chiều cao
 • 2.8 m
 • 2.8 m
 • 2.8 m
 • Giá từ
 • 1.600.000
 • 2.200.000
 • 3.500.000
 • Màu
 • Trắng, xanh, xanh lá
 • Trắng, xanh, xanh lá
 • Trắng, xanh, xanh lá

7. Bảng báo giá cổng hơi

 • Đường kính cổng
 • 4 m
 • 5 m
 • 6 m
 • 8 m
 • 10 m
 • 12 m
 • 15 m
 • 18 m
 • 20 m
 • Đường kính ống
 • 0.7 m
 • 0.7 m
 • 0.8 m
 • 0.8 m
 • 0.9 m
 • 1 m
 • 1.2 m
 • 1.3 m
 • 1.4 m
 • Chiều cao
 • 2 m
 • 2.5 m
 • 3 m
 • 4 m
 • 5 m
 • 6 m
 • 7.5 m
 • 9 m
 • 10m
 • Vải dù
 • 1.200.000
 • 1.400.000
 • 1.700.000
 • 2.300.000
 • 2.800.000
 • 3.400.000
 • 4.200.000
 • 5.000.000
 • 5.600.000
 • Vải PVC
 • 1.500.000
 • 1.900.000
 • 2.300.000
 • 3.000.000
 • 3.800.000
 • 4.500.000
 • 5.700.000
 • 6.800.000
 • 8.000.000