Chuyên sản xuất và thương mại các sản phẩm đồ chơi bằng hơi. Sản xuất theo yêu cầu của khách hàng