Túi chứa nước ngọt di động bằng bạt PVC cao cấp #1