Entries by Bình An Chi

Kịch bản teambuilding

1. Lưu ý trước khi xây dựng kịch bản teambuilding: Bánh xe bơm hơi, phù hợp những trò chơi vận động dưới nước và trên bãi biển. A. Số lượng người, đối tượng người tham gia. Xác định số lượng người và đối tượng tham gia vào các hoạt động, ví dụ như trẻ em […]