Entries by Bình An Chi

Những lưu ý khi xây dựng kịch bản teambuilding

1. Lưu ý trước khi xây dựng kịch bản teambuilding: A. Số lượng người, đối tượng người tham gia để chuẩn bị kịch bản teambuilding: Xác định số lượng người và đối tượng tham gia vào các hoạt động, ví dụ như trẻ em thì nên tổ chức những hoạt động tươi vui, dí dỏm […]